Vuokra-Asuntoja ja Välittäjiä Oulussa

 

 


 

 

Vuokra-asunto infoa, hyödyllisiä linkkeja ja uutisia


Tiesitkö että,...

VARALLISUUSRAJAT VUOKRA-ASUNTOIHIN 

Arava- ja korkotukiasunnot
Valtioneuvoston päätöksellä 1.4.2008 alkaen Arava- ja korkotukiasuntojen asukasvalinnassa aikaisemmin noudatetuista tulorajoista on luovuttu.

mutta...

Huolimatta valtioneuvoston päätöksestä, asukasvalinta arava- ja korkotukiasunnoissa perustuu yhä tarveharkintaan. Se tarkoittaa, että asukkaat valitaan sosiaalisen tarkoituksenmukaisuuden ja taloudellisen tarpeen perusteella - valintaperusteina ovat hakijaruokakunnan asunnontarve, varallisuus ja tulot.


Mitä ovat arava- ja korkotukirahoitteiset sekä vapaarahoitteiset vuokra-asunnot?

Suomen reilusta 800 000 vuokra-asunnosta noin puolet on rahoitettu valtion arava- tai korkotukilainalla. Näitä asuntoja tuottavat ja omistavat pääasiassa kunnat ja yleishyödylliset yhteisöt.

Loput eli noin 400 000 ovat vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja - omistajina esim. yksityiset, yritykset ja yhteisöt.

Asukasvalinta ja vuokran suurus

Arava- ja korkotukilainalla rahoitettuihin asuntoihin asukkaat valitaan sosiaalisin perustein. Vaikka Valtioneuvosto on poistanut tulorajat, käytetään asukasvalinnassa kuitenkin tuloarvostelua - valintakriteereitä ovat mm.:

  • Tulot
  • Asunnontarve
  • Varallisuus
  • Kiireellisyys

Vuokran suuruus arava- ja korkotukiasunnoissa määräytyy omakustannusperiaatteen mukaan – vuokralla katetaan mm. rakentamisesta aiheutuneet pääomakulut ja kiinteistön hoitokulut.

Vapaarahoitteisten asuntojen vuokra perustuu markkinatilanteeseen ja osapuolten väliseen sopimukseen.

HUOM! Monilla yleishyödyllisillä yhteisöillä on tarjolla vuokra-asuntoja sekä vapaarahoitteisista että arava- ja korkotukikohteista!


Linkkejä: tietoa vuokra-asunnoista, -asumisesta, rahoituksesta

Muista tehdä muuttoilmoitus!
http://www.vaestorekisterikeskus.fi/suomi/muuttoilmoitus

Tietoa vuokra-asumisesta ja muistakin asumisvaihtoehdoista, hintatilastoja, sopimuksia... /ympäristöministeriö:
http://www.asuminen.fi

Tietoa mm. eri asumisvaihtoehdoista /ympäristöministeriö:
http://www.ymparisto.fi/asuminen

Asuminen, perhe, rakentaminen, asumistuet /valtiovarainministeriö:
http://www.suomi.fi/asuminen ja rakentaminen

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA):
http://www.ara.fi

Vuokralaisten keskusliitto:
http://www.vuokralaistenkeskusliitto.fi

Vuokranantajien valtakunnallinen etujärjestö:
http://www.vuokranantajat.fi

 

Takaisin vuokra-asunnot Oulu kotisivulle.

 

Muista tehdä muuttoilmoitus muuttaessasi uuteen asuntoon! Teet sen kätevästi täällä 

 

Hyvä muistaa!

  • Hanki muuttoauto ja muuttoapu ajoissa
  • sovi internet-yhteyden siirrosta operaattorisi kanssa
  • tee uusi sähkösopimus ja irtisano vanha
  • tarkista onko kotivakuutuksesi riittävä uuteen vuokra-asuntoosi